Tisztelt Lakosság!

Magyarország Kormányának célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag, ezért az önkormányzatok közreműködését kéri a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felméréséhez.

Mindezekre tekintettel tájékoztatjuk Olaszliszka község barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságát, hogy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan lehetősége van a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) az önkormányzaton keresztül bejelentenie.

Az igénybejelentés feltételei:

  • Egy háztartással összefüggésben csak egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás.
  • Egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

Az igénybejelentés módja:

A Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal

Olaszliszkai Kirendeltségen átvehető

„Lakossági barnakőszén igényfelmérő lap”-ot –

 kitöltését követően – a hivatalban  személyesen lehet benyújtani, legkésőbb

2022. szeptember 29. napjáig.

Az igények bejelentése csak a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

                                                                                    Kerekes Attila

                                                                                     polgármester